Wednesday, February 16, 2011

Apakah kepintaran?

Kepintaran bermakna seseorang boleh hidup dengan :
• Menyesuaikan diri sewajarnya dengan persekitaran
• Mempelajari konsep dan idea-idea baru
• Menyelesaikan masalah

Kepintaran merangkumi kombinasi pelbagai kemahiran untuk hidup secara berkesan:
• Kemahiran fizikal: Kemahiran pergerakan seperti kemahiran motor
• Kemahiran mental: Kemahiran memori, pengetahuan, penyelesaian masalah dan ketangkasan memproses 
  maklumat
• Kemahiran tingkah laku seperti kemahiran berkomunikasi
• Kemahiran akademik
• Kemahiran kehidupan seharian

No comments:

Post a Comment