Thursday, February 17, 2011

Kenapakah setiap manusia mempunyai kepintaran berbeza?

Tahap kepintaran seseorang individu berbeza dan ia ditentukan oleh:
• Kemahiran berfikir dan membuat pertimbangan
• Asuhan semasa kecil dan interaksi sosial
• Faktor baka

Oleh kerana setiap individu mengalami perbezaan dalam faktor-faktor di atas, maka tahap kepintaran setiap individu juga berbeza.

No comments:

Post a Comment